Nieuws


Wij kunnen weer terugzien op een succesvol 2018. Het afgelopen jaar een mooie interim opdracht gehad bij een naburige gemeente. Verder zijn wij gestart met een functiewaarderingsopdracht bij een middelgrote organisatie. Een opdracht gekregen om een Ondernemingsraad te adviseren bij een belangrijke wijziging van de organisatie. Verder is eind dit jaar na behandeling van de laatste bezwaarschriften een functiewaarderingsopdracht bij een grote organisatie in de randstad met succes afgesloten.

Opdrachtgevers weten ons bureau steeds meer te vinden ook voor bezwarencommissies, toetsingscommissies e.d. Het nieuwe jaar zien wij dan ook weer met vertrouwen tegemoet. 


Bent u op zoek naar een interimmer die op het gebied van de overheid van alle markten thuis is of andere opdrachten ? Neem contact op met Adviesbureau de Jongh!

Contact opnemen